Про нас

 

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (УНДІ ССПН МОЗ України) було створено у 1984 році як Українську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту загальної та судової психіатрії ім. В.П. Сербського.

Інститут є головною установою Міністерства охорони здоров’я України з питань соціальної і судової психіатрії та працює у напряму удосконалення організації системи охорони психічного здоров’я, розробці сучасних науково обґрунтованих методів  профілактики, лікування, реабілітації та ресоціалізації осіб з вадами психічного здоров’я, з метою відновлення їх повноцінного функціонування у суспільстві.

У своєї діяльності Інститут керується пріоритетними напрямами наукової та соціальної політики, визначеними відповідними Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, потребами практичної охорони здоров’я.

З листопада 2012 р. Інститут очолює д.мед.н. с.н.с. Ірина Яківна Пінчук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Психіатрія і наркологія».

Сьогодні у колективі Інституту є 39 співробітників, з них 32 наукових працівників (у тому числі 9 докторів медичних наук, 13 кандидатів медичних наук та 2 кандидати психологічних наук), які над рішенням актуальних проблем у сфері соціальної психіатрії (медико-соціальні проблеми терапії психічних розладів у дорослих, дітей та підлітків, психосоматична медицина, дитяча психіатрія, примусові психіатричні заходи, психіатрична допомога засудженим), комплексної судово-психіатричної експертизи та наркології (хімічні та нехімічні форми аддикції – проблеми профілактики залежності від психоактивних речовин, тютюну, азартних ігор, Інтернету).

У складі Інституту – 6 наукових відділів, у рамках яких у 2016 році виконуються 4 прикладних науково-дослідних робіт.

В Інституті функціонує консультативно-поліклінічне відділення, співробітники якого надають висококваліфіковану амбулаторну консультативно-діагностичну та лікувально-профілактичну допомогу населенню України, переважно - особам з діагностично складними та резистентними до лікування формами психічних розладів та їх ускладненнями.

Лікарями – судово-психіатричними експертами Інституту проводяться повторні та особливо складні судово-психіатричні експертизи у цивільному та кримінальному процесах.

В Інституті видається фаховий журнал «Архів психіатрії».

З 28.10.1998 в Інституті функціонує Спеціалізована вчена рада Д 26.620.01 з правом проведення захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 14.01.16 – «Психіатрія».

Науково-практична діяльність Інституту здійснюється як на теренах України, так і на міжнародному рівні – спільно з провідними науковцями Білорусі, Німеччини, Великобританії, Литви, Франції, Португалії, Іспанії, Італії, Ірландії, Польщі, США.

foundation@rimon.in.ua

 КОНТАКТИ З ПРИВОДУ УЧАСТІ

Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини “РІМОН”

Україна, Київ,   01001, Бізнес центр «Панорама»

Вул. Велика Житомирська, 20, 9 пов. ,

тел/факс: +380445375277

E-mail: foundation@rimon.in.ua

www.rimon.in.ua

 

 

Технічний організатор ТОВ «Проджектс Інн»