ГОЛОВНА

ПРОГРАМА

  • Головні теми
  • Конкурс молодих учених
  • Безкоштовна реєстрація
  • Вимоги до тез доповідей КМУ
  •  ПРОГРАМА-CME
  • Інформація для лекторів

ІНФОРМАЦІЯ

РЕЄСТРАЦІЯ

  • ОНЛАЙН ЗАПРОШЕННЯ

партнерство

КОНТАКТИ

 

 

вимоги до тез доповідей

Термін подачі абстактів - 30.10.2017

 

Абстракти подаються англійською або українською мовами. Обсяг тексту повинен складати не більше 3200 знаків, всі поля - 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал - одинарний, абзац - 1,25 см. У разі публікації тез українською мовою слід обов’язково подати резюме англійською (5-6 рядків]. Рисунки та графіки приймаються. У посиланнях на літературні джерела в тексті слід подати прізвище автора та рік публікації в круглих дужках. Просимо не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту, виділень. Тези повинні бути збережені у форматі *rtf. Назва файлу тез повинна містити прізвище першого автора, наприклад, petrenko.rtf.

 

Тези надсилати на адресу: foundation@rimon.in.ua

 

Структура тез:

 

Прізвища та імена авторів (прізвище кандидата підкреслити)

НАЗВА ДОПОВІДІ

Офіційна назва установи, де виконували роботу

Поштова адреса установи, e-mail Authorfs, TITLE. Summary (5-6 рядків)

Текст абстракту...

 

Зразок:

 

Петренко П.В., Василенко І.А., Іваненко I.I.

КОНТРОВЕРСІЯ В НЕВРОЛОГІЇ

ДУ «Інститут неврології, психітрії та наркології НАМИ України”

вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068, Україна,

e-mail: petrenko@ukr.net Petrenko

Р„ Vasilenko L, Ivanenko І. Controversies in neurology ....

Текст англійською (українською)...

 

 

 

foundation@rimon.in.ua

www.rimon.in.ua

Технічний організатор

ТОВ «Проджектс Інн»

ОРГАНІЗАТОР КОНГРЕСУ ТА КОНТАКТИ З ПРИВОДУ УЧАСТІ

Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини “РІМОН”

Україна, Київ,   01001, Бізнес центр «Панорама»

Вул. Велика Житомирська, 20, 7 пов. ,

тел/факс: +380445375277

E-mail: foundation@rimon.in.ua

www.rimon.in.ua/cony /2017